Polityka Prywatności serwisu www.bialykruk.art

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest działalność nierejestrowana Kruk i Banan Mateusz Skutnik
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Użytkownik w celu wyłączenia zbierania całkowicie anonimowych danych może zastrzec zbieranie oraz gromadzenie plików cookie na swoim urządzeniu poprzez odrzucenie gromadzenia plików cookies.
 7. Podmioty, które gromadzą anonimowe dane odnośnie sprzętu to Google Analytics, Google Ads, Google Search Console, Bing Search Console, Facebook, Instagram oraz Pinterest. Dane te nie posiadają danych poufnych a jedynie informacje o sprzęcie użytkownika oraz okolicznościach odwiedzenia naszego serwisu.
 8. Dane zbierane poprzez podmioty zewnętrzne służą tylko i wyłącznie celom analitycznym, które służą do ulepszania serwisu oraz naszej oferty produktów.
 9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.bialykruk.art Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 15. Dane wrażliwe takie jak Imię, Nazwisko, adres zamieszkania pozostałe w naszym serwisie w wyniku złożenia zamówienia mogą być permanentnie usunięte z serwisu na żądanie użytkownika. W tym celu prosimy skontaktować się z nami poprzez adres e-mail kontakt@bialykruk.art lub połączenie telefoniczne pod numer widoczny w stopce. 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.